Voor Organisaties

Voor overheden, gemeenten, regio, scholen, en werkgevers ligt een transparante arbeidsmarkt zonder discriminatie en gebaseerd op skills binnen handbereik. Al jaren gebruiken loopbaanprofessionals tooling die toegang geeft tot de hele arbeidsmarkt. Die tooling gecombineerd met slimme algoritmes van Intelligence Group op skills, skillsgap, arbeidsmarktkansen en opleidingen brengt het bovenstaande binnen handbereik.

Voor organisaties is het extra aantrekkelijk om inzicht te krijgen in de metadata van de arbeidsmarkt zodat zij grip krijgen op de (mis)match op gebied van skills, vraag en aanbod, en skills for the future. Organisaties betalen voor het gebruik van baanzoekers en krijgen daarvoor dashboard met zeer relevante (beleidsmatige en strategische) informatie terug.

Gelijke kansen voor iedereen

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt begint met een CV dat voor iedereen dezelfde structuur en opmaak heeft en daardoor eerlijk vergelijkbaar is. De discriminatoire elementen zijn eruit gehaald en pas als er een match is op skills worden persoonsgegevens uitgewisseld. Gelijke kansen worden ook gecreƫerd door alle vacatures, kansen, werkgevers en aanbieders van werk direct zichtbaar te maken. Niemand weet meer of minder dan de ander. De regie over het proces ligt in handen van de kandidaat, de privacy is geborgd, er wordt AVG-proof gewerkt en identiteitsfraude wordt voorkomen.

Gebaseerd op skills ?n/of ervaring 

Veruit de meeste matching (>99%) in Nederland vindt nog steeds plaats op basis van ervaring, (wens)beroep, opleiding en de inschatting van de werkgever. Steeds luider wordt de roep om meer te kijken naar wat iemand kan (skills) en de ervaring die iemand heeft. Met het SkillsCV kan voor de eerste keer ook daadwerkelijk geautomatiseerd gematcht worden op skills en wordt extra arbeidspotentieel zichtbaar gemaakt.

Zicht en grip op jouw arbeidspotentieel

Met SkillsCV is het mogelijk om niet alleen inzicht te krijgen in de skills van het arbeidspotentieel (werklozen, regionaal arbeidsaanbod, scholieren en studenten), maar ook de (mis)match met de vraag op de arbeidsmarkt. Hoe zoekt het arbeidspotentieel, waar kijken ze naar en op welke skills- en ervaringsgroepen solliciteren ze wel/niet. Daar waar mismatches liggen kan worden bij gestuurd met om- en bijscholing, maar ook coaching om beter te zoeken c.q. werkaanbod op de juiste plekken en de juiste manier aan te bieden. Het bijsturen wordt gefaciliteerd door rechtstreekse communicatie mogelijk te maken met de kandidaat.

GeĆÆnteresseerd in SkillsCV?